GerontologieExistă diferite scale de evaluare globală a vârstnicilor, kinetoterapeutul fiind însă direct interesat în evaluarea capacităţii de efort, a forţei musculare, a mobilităţii articulare, echilibrului, stabilităţii şi coordonării

Postura – alinierea segmentelor corpului şi relaţiile dintre acestea la un moment dat. Implică interacţiuni complexe între oase, articulaţii, ţesut conjunctiv, muşchii scheletici şi sistem nervos, atât la nivel central şi periferic.  Complexitatea acestor interacţiuni este evidentă atunci când apar variaţii de echilibru, controlul motor şi deplasare în raport cu gravitaţia.

Cu trecerea timpului fiecare organism este supus microtraumatismelor,  accidentărilor şi diferitelor patologii la nivelul ţesuturilor conjunctive, muşchii şi a mecanisme de control neural, ceea ce duce la modificări ale posturii.

Este important de menţionat că modificările  posturalale, care apar odată cu înaintarea în vârstă  şi caracteristicile lor sunt unice pentru fiecare individ. Deşi nu sunt prezente la un adult tînăr, sănătos, aceste noi caracteristici nu sunt neapărat defecte. Acestea pot indica compensarea normală pentru pierderea alinierii sau o deteriorare controlului neuromusculoscheletal. Multe dintre acestea modificări au loc a lungul deceniilorşi nu poat fi ameliorate cu uşurinţă.

GeriatrieEvaluarea posturii se realizează, de obicei folosind firul cu plumb sau cadrul antropometric, cu pacientul în poziţie ortostatică, în cazul persoanelor vârstnice această modalitate poate întâmpina probleme din caza asocierii mişcării de legănare.

La vârstnic evaluarea posturii  se va realiza nu  numai în  stând şi şezănd, dar şi  în decubit în pat, mai ales la un pacient care  este imobilizat din motive de  boală sau accidentare.

Este deosebit de important de inspectat zonele de presiune, deasemenea trebuie acordată o atenţie deosebită dezechilibrelor musculare datorate unor poziţionări prelungite.